Сьогодні:  17 Жовт. 2019

Найближчі дні народження:

Розора Ірина Василівна     29 Груд.
Пономарьов Вадим Дмитрович     02 Січ.
Усар Ірина Ярославівна     06 Січ.
Шарапов Mихaйло Mихайлович     20 Січ.
Чечельницький Олександр Анатолійович     21 Січ.
Міцінська Віта Вікторівна     01 Лют.
Кучеренко Oльга Василівна     10 Лют.
Макушенко Ігор Анатолійович     16 Лют.
Лукович Oльга Василівна     28 Лют.
Григор’єва Наталія Михайлівна     20 Бер.
Бездітний Тимофій Павлович     25 Бер.
Губеладзе Автандил Костянтинович     05 Квіт.
Лебєдєв Євген Олександрович     09 Квіт.
Полив’яна Алла Борисівна     24 Квіт.
Слабоспицький Олeксaндр Сергійович     02 Трав.
Савчук Михайло Миколайович     19 Трав.
Кнопов Павло Соломонович     21 Трав.
Лівінська Ганнa Володимирівна     24 Черв.

Студенти та куратори*

3 курс, ПС-3 (2016-2017), куратор Слабоспицький О.С.

1.    Блюмська Єлизавета Сергіївна
2.    Вінярська Катерина Андріївна
3.    Дронова Юлія Олегівна
4.    Лижечко Марія Сергіївна
5.    Омельчук Ігор Святославович
6.    Петров Андрій Олегович
7.    Переяслов Олексій Сергійович
8.    Півень Денис Олегович
9.    Руденко Ольга Борисівна
10.   Семида Валерія Олександрівна
11.   Серко Катерина Русланівна
12.   Твердохліб Сергій Олегович

2 курс, К-23 (2015-2016), куратор Слабоспицький О.С.

1.    Блюмська Єлизавета Сергіївна
2.    Бовкун Єгор Володимирович
3.    Вінярська Катерина Андріївна
4.    Дронова Юлія Олегівна
5.    Казак Володимир Владиславович
6.    Карпенко Антон Валерійович
7.    Лижечко Марія Сергіївна
8.    Лук'янчук Євгеній Сергійович
9.    Омельчук Ігор Святославович
10.   Палій Богдан Олександрович
11.   Переяслов Олексій Сергійович
12.   Петров Андрій Олегович
13.   Півень Денис Олегович
14.   Пострелко Євгеній Владиславович
15.   Семешко Юрій Володимирович
16.   Семида Валерія Олександрівна
17.   Серко Катерина Русланівна (староста)
18.   Сорока Ктерина Богданівна
19.   Твердохліб Сергій Олегович
20.   Шатик Катерина Олександрівна
21.   Шилкова Марина Андріївна

3 курс, ПС (системний аналіз), куратор Макушенко І.А.

1.    Дементьєва Дарина Степанівна
2.    Доцина Катерина Юріївна
3.    Єргієв Іван Олексійович
4.    Кулініч Ольга Олегівна
5.    Лихенко Дар'я Костянтинівна
6.    Лішнянська Софія Андріївна
7.    Маковенко Микита Сергійович
8.    Немировська Марина Олександрівна
9.    Перкова Марія Ярославівна
10.   Ретивих Єлизавета Олександрівна
11.   Танасійчук Ростислав Олександрович (староста)
12.   Царевський Олесь Олегович
13.   Яцура Максим Володимирович

4 курс, ПС (системний аналіз), куратор Розора І.В.

1.    Білоус Марія Олександрівна
2.    Будіченко Владислав Олегович
3.    Гетало Станіслав Валерійович
4.    Гуртовий Борис Дмитрович
5.    Дробот Вікторія Олегівна
6.    Жигалло Андрій Андрійович
7.    Золотухіна Наталія Юріївна
8.    Кіньколих Анастасія Андріївна
9.    Костинський Владислав Михайлович (староста)
10.   Литвиненко Тетяна Ігорівна
11.   Моргун Анастасія Петрівна
12.   Павлюк Марія Вадимівна
13.   Розмариця Ангеліна Андріївна
14.   Фурсенко Вікторія Станіславівна
15.   Чернієнко Валерій Олександрови

Магістри, 1 курс, СМПР (2015-2016), куратор Івохін Є.О.

1.    Ботте Олександр Вікторович
2.    Жежела Вероніка Вікторівна
3.    Жмуд Олександр Олексійович
4.    Ковальчук Любов Дмитрівна
5.    Лупул Тетяна В`ячеславівна
6.    Недзельська Маргарита Юріївна
7.    Переяслов Михайло Павлович
8.    Пращур Анастасія Анатоліївна
9.    Савеленко Марія Сергіївна
10.   Чечельницька Катерина Олександрівна
11.   Яцюк Тарас Вікторович

Магістри, 2 курс, СМПР (2015-2016), куратор Шарапов М.М.

1.    Бурлака Іван Сергійович (ДО)
2.    Гриненко Ольга Євгеніївна (САТР)
3.    Єдемська (Головко) Оксана Олександрівна (САТР)
4.    Какойченко Андрій Ігорович (ПС)
5.    Кнопов Дмитро Олександрович (ПС)
6.    Корнієнко Федір Ігорович (ПС)
7.    Корягіна Ольга Василівна (ПС)
8.    Мартинюк Ігор Сергійович (САТР)
9.    Расщектаєв Антон Володимирович (ПС)
10.   Рибальченко Максим Сергійович (ПС)
11.   Сенкевич Сергій Олексійович (МІ)
12.   Стовба Віктор Олександрович (ПС)
13.   Ткаченко Ярослав Валентинович (ТК)
14.   Чесовник Олександр Дмитрович (САТР)


Положення про куратора студентської групи

(Додаток до наказу № 745-32 від 15 серпня 2012р.)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Куратор студентської групи, (далі – куратор) – особа, яка організовує систему відносин в групі через різноманітні види позанавчальної діяльності.

1.2. Куратор призначається розпорядженням декана/директора з числа професорсько-викладацького складу з урахуванням. педагогічних навичок та особистісних якостей. Кандидатуру куратора подає завідувач кафедри після обговорення на засіданні кафедри. Куратори затверджуються на початку навчального року. При переході групи з курсу на курс куратори, як правило, залишаються. Декани/директори факультетів/інститутів, завідувачі кафедр та сумісники кураторами не призначаються.

1.3. Куратор у своїй діяльності керується Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Концепцією виховної роботи в університеті та цим Положенням.

1.4. Куратор безпосередньо підпорядкований завідувачеві кафедри, який здійснює поточний контроль за діяльністю кураторів своєї кафедри і допомагає їм в організації виховного процесу. Наприкінці навчального року (або на початку нового навчального року) куратори звітують про роботу та стан справ у своїй групі на засіданні кафедри. Загальне керівництво, координацію і систематичний контроль за роботою кураторів на факультеті/інституті здійснює заступник декана/директора з виховної роботи.

1.5. Робота куратора в академічній групі включається у педагогічне навантаження і відображається в індивідуальному плані викладача. Якість роботи куратора враховується при вирішенні питання обрання/переобрання на посаду чи подання на вчене звання, при визначенні різних видів заохочення.

2. ОБОВ’ЯЗКИ КУРАТОРА

2.1. Формувати національну свідомість і духовну культуру майбутньої інтелектуальної еліти держави; розвивати соціальну активність молоді; забезпечувати можливість самореалізації студентів; сприяти зміцненню фізичного та психічного здоров’я студентів.

2.2. Сприяти професійному розвиткові студентів групи, соціальній адаптації студентів-першокурсників. Здійснювати контроль за успішністю (насамперед – поточною), організовувати взаємодопомогу студентів у навчанні, підтримувати зв’язок з викладачами групи.

2.3. Залучати студентів до корпоративної культури університету, створювати в групі здоровий морально-психологічний клімат, встановлювати нормальні стосунки між студентами і викладачами та співробітниками. Інформувати студентів про накази і розпорядження адміністрації факультету/інституту та університету. Виховувати у студентів почуття відповідальності за збереження майна в навчальних корпусах та гуртожитках.

2.4. Складати і затверджувати на кафедрі план своєї роботи в групі. Цей план зберігається в індивідуальному плані роботи викладача.

2.5. Регулярно (1 раз на місяць) проводити здори (кураторські години) з групою.

2.6. Періодично (відповідно до плану роботи) відвідувати гуртожиток з метою допомоги його мешканцям у вирішенні соціально-побутових проблем; дізнаватися про поточний стан справ у гуртожитку; інформувати про них заступника декана/директора з виховної роботи.

2.7. За згодою студента мати інформацію про стан його здоров’я, інтереси, здібності, сімейний стан. Підтримувати, в разі необхідності, контакти з батьками студента, інформувати їх, особливо батьків студентів молодших курсів, про неналежне відвідування занять, порушення правил внутрішнього розпорядку, результати рейтинг-контролю, заохочення і стягнення, стан трудової дисципліни. Дотримуватися морально-етичних норм при спілкуванні зі студентами і батьками, не допускати розповсюдження конфіденційної інформації, яка стосується студентів групи.

2.8. Вести виховну роботу з кожним студентом групи на індивідуальній основі, враховуючи його здібності, нахили, риси характеру, інтелектуальні та фізичні можливості.

2.9. Контролювати роботу старости групи.

2.10. Своєчасно інформувати керівництво факультету/інституту про проблемні ситуації в кураторській групі.

2.11. Заохочувати студентів до активної участі у громадській роботі, сприяти формуванню активу групи і допомагати йому в роботі.

2.12. Залучати студентів до активної навчально-просвітницької, науково-дослідної, культурно-масової, шефської та спортивної роботи, участі в трудових акціях.

3. ПРАВА КУРАТОРА

3.1. Самостійно обирати форми, методи та педагогічні прийоми роботи з групою.

3.2. Вносити пропозиції керівництву факультету/інституту по покращенню діяльності кураторів, навчальної та позанавчальної роботи своєї групи, про призначення та звільнення старости групи, накладання заохочень та стягнень на студентів групи.

3.3. Отримувати в деканаті інформацію, яка стосується академічної успішності та навчальної дисципліни студентів кураторської групи. За погодженням із деканом/директором відвідувати лекційні та семінарські заняття кураторської групи.

3.4. Брати участь у розробці та затвердженні характеристик та індивідуального навчального плану студента, вирішенні питань про заохочення та стягнення, призначення стипендії, надання гуртожитку.