Сьогодні:  27 Черв. 2022

Найближчі дні народження:

Война Олександр Андрійович     30 Черв.
Розора Ірина Василівна     29 Груд.
Пономарьов Вадим Дмитрович     02 Січ.
Усар Ірина Ярославівна     06 Січ.
Шарапов Mихaйло Mихайлович     20 Січ.
Міцінська Віта Вікторівна     01 Лют.
Кучеренко Oльга Василівна     10 Лют.
Макушенко Ігор Анатолійович     16 Лют.
Лукович Oльга Василівна     28 Лют.
Григор’єва Наталія Михайлівна     20 Бер.
Бездітний Тимофій Павлович     25 Бер.
Губеладзе Автандил Костянтинович     05 Квіт.
Полив’яна Алла Борисівна     24 Квіт.
Слабоспицький Олeксaндр Сергійович     02 Трав.
Савчук Михайло Миколайович     19 Трав.
Кнопов Павло Соломонович     21 Трав.
Лівінська Ганнa Володимирівна     24 Черв.

Освітній ступінь "Бакалавр"

Загальна інформація

Кафедра прикладної статистики здійснює підготовку бакалаврів у галузі «12 Інформаційні технології» за спеціальністю «124 Системний аналіз» за освітньо-професійною програмою «Системний аналіз» згідно зі стандартом вищої освіти для бакалаврського рівня (із затверджених стандартів МОН) відповідно до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти та положення про організацію освітнього процесу у КНУ.

Описи освітньої програми

Описи освітньої програми Системний аналіз

Навчальні плани

Навчальні плани Системний аналіз

Програми навчальних дисциплін 2019-202x (doc-версії див. тут)

ННД.0 НАЗВА [автор] 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем
ННД.01 Вступ до університетських студій [Набока С.В.] link
ННД.02 Українська та зарубіжна культура [Омельченко В.Ю.] link
ННД.03 Філософія [Петрушенков С.П.] link
ННД.04 Соціально-політичні студії [Тащенко А.Ю.] link
ННД.05 Вибрані розділи трудового права [Богдан І.А.] link
ННД.06 Іноземна мова [Ребенко М.Ю.] link link
ННД.07 Науковий образ світу [Чолій В.Я.] link
ННД.08 Екологічні і економічні процеси та їх моделювання [Колянова Т.В.] link
ННД.09 Алгебра та геометрія [Проскурін Д.П.] link
ННД.10 Дискретна математика [Трохимчук Р.М.] link
ННД.11 Математичний аналіз [Александрович І.М.] link
ННД.12 Математичний аналіз 2 [Александрович І.М.] link
ННД.13 Програмування [Карнаух Т.О.] link
ННД.14 Архітектура обчислювальних систем [Івохін Є.В.] link
ННД.15 Теорія прийняття рішень [Мащенко С.О.] link
ННД.16 Системний аналіз [Зінько П.М] link
ННД.17 Аналіз даних [Слабоспицький О.С.] link
ННД.18 Конфліктно-керовані системи [Мащенко С.О.] link
ННД.19 Актуарна математика [Лебєдєв Є.О.] link
ННД.20 Виробнича практика [Лівінська Г.В.] link
ННД.22 Підготовка випускної кваліфікаційної роботи [Шарапов М.М.] link
ННД.23 Вступ до дослідження операцій [Якимів Р.Я] link
ННД.24 Диференціальні рівняння [Коробова М.В.] link
ННД.25 Комп’ютерні мережі [Ставровський А. Б.] link
ННД.26 Теорія ймовірностей та математична статистика [Чечельницький О.А.] link
ННД.27 Системна оптимізація [Доленко Г.О.] link
ННД.28 Чисельні методи [Голубєва К.М.] link
ННД.29 Теорія алгоритмів та математична логіка [Нікітченко М.С.] link
ННД.30 Інформаційні технології управління [Доленко Г.О.] link
ННД.31 Основи проектування баз даних [Івохін Є.В.] link
ННД.32 Операційні системи [Бондарчук Ю.В.] link
ННД.33 Рівняння математичної фізики [Черній Д.І.] link
ДВС.1.01 Теорія ігор [Мащенко С.О.] link
ДВС.1.02 Моделі оптимізації систем [Івохін Є.В.] link
ДВС.1.03 Прийняття рішень в кризових ситуаціях [Доленко Г.О.] link
ДВС.1.04 Методи оптимізації систем великої розмірності [Зінько П.М.] link
ДВС.1.05 Прикладні проблеми теорії прийняття рішень та системного аналізу [Акіменко В.В.] link
ДВС.1.06 Бази знань [Акіменко В.В.] link
ДВС.2.01.01 Математична демографія та моделювання випадкових процесів. Модуль 1. Математична демографія [Шарапов М.М.] link
ДВС.2.01.02 Математична демографія та моделювання випадкових процесів. Модуль 2. Моделювання випадкових процесів [Розора І.В.] link
ДВС.2.02 Теорія масового обслуговування [Лебєдєв Є.О., Розора І.В.]
Модуль 1. Методи та алгоритми теорії масового обслуговування
Модуль 2. Алгоритми та методи моделювання випадкових процесів
link
ДВС.2.03 Теорія оцінювання систем в умовах невизначеності [Слабоспицький О.С.] link
ДВС.2.04.01 Симетрична криптографія [Савчук М.М.] link
ДВС.2.04.02 Декомпозиційні методи дискретної оптимізації [Семенова Н.В.] link
ДВС.2.04.03 Математичні методи вимірювання економічного ризику [Макушенко І.А.] link
ДВС.2.05.01 Математичні моделі пенсійного та медичного страхування для студентів [Чечельницький О.А.] link
ДВС.2.05.02 Асиметрична криптографія та криптосистеми з відкритим ключем [Савчук М.М.] link
ДВС.2.06.01 Проблеми моделювання систем та дискретної оптимізації. Модуль 1. Імовірносні основи методу імітаційного моделювання [Шарапов М.М.] link
ДВС.2.06.02 Проблеми моделювання систем та дискретної оптимізації. Модуль 2. Методи оцінювання в прикладних дослідженнях [Розора І.В.] link
ДВС.2.06.03 Проблеми моделювання систем та дискретної оптимізації. Модуль 3. Сучасні проблеми дискретної оптимізації [Семенова Н.В.] link
ДВС.3.01.01 Об’єктно-орієнтоване програмування [Денисов С.В.] link
ДВС.3.01.02 Парадигми програмувння [Шарапов М.М.] link
ДВС.3.02.01 Дослідження операцій [Якимів Р.Я.] link
ДВС.3.02.02 Математичні основи дослідження операцій [Якимів Р.Я.] link
ДВС.3.03.01
(ред. 2020)
Теорія функцій комплексної змінної [Анікушин А.В.] link
ДВС.3.03.01
(ред. 2021)
Теорія функцій комплексної змінної [Анікушин А.В.] link
ДВС.3.03.02 Комплексний аналіз [Анікушин А.В.] link
ДВС.3.04.01 Функціональний аналіз [Семенов В.В.] link
ДВС.3.04.02 Міри та інтеграл Лебега [Семенов В. В.] link
ДВС.3.05.01 Системне програмування [Волохов В.М.] link
ДВС.3.05.02
(ред. 2020)
Теорія та практика мовних процесорів [Волохов В.М.] link
ДВС.3.05.02
(ред. 2021)
Теорія та практика мовних процесорів [Волохов В.М.] link
ДВС.3.06.01 Бази даних та інформаційні системи [Кулябко П.П.] link
ДВС.3.06.02 Організація баз даних [Федорус О.М.] link
ДВС.3.07.01 (ред. 2020) Теорія керування [Кулян В.Р.] link
ДВС.3.07.01 (ред. 2021) Теорія керування [Кулян В.Р.] link
ДВС.3.07.02
(ред. 2020)
Методи керування динамічними системами [Кулян В.Р.] link
ДВС.3.07.02
(ред. 2021)
Методи керування динамічними системами [Кулян В.Р.] link
ДВС.3.08.01 Програмні засоби обробки соціально-економічної інформації [Колянова Т.В.] link
ДВС.3.08.02
(ред. 2020)
Комп’ютерні методи обробки соціально-економічних даних [Колянова Т.В.] link
ДВС.3.08.02
(ред. 2021)
Комп’ютерні методи обробки соціально-економічних даних [Колянова Т.В.] link

Програми навчальних дисциплін 2016-2018 (doc-версії див. тут)

код НАЗВА [автор] 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем
ННД.01 Вступ до університетських студій [Набока С.В.] link
ННД.02 Українська та зарубіжна культура [Омельченко В.Ю.] link
ННД.03 Філософія [Петрушенков С.П.] link
ННД.04 Соціально-політичні студії [Тащенко А.Ю.] link
ННД.05 Вибрані розділи трудового права [Богдан І.А.] link
ННД.06 Іноземна мова [Ребенко М.Ю.] link link
ННД.07 Науковий образ світу [Чолій В.Я.] link
ННД.08 Екологічні і економічні процеси та їх моделювання [Колянова Т.В.] link
ННД.09 Алгебра та геометрія [Проскурін Д.П.] link
ННД.10 Дискретна математика [Трохимчук Р.М.] link
ННД.11 Математичний аналіз [Александрович І.М.] link
ННД.12 Математичний аналіз 2 [Александрович І.М.] link
ННД.13 Програмування [Карнаух Т.О.] link
ННД.14 Архітектура обчислювальних систем [Бондарчук Ю.В.] link
ННД.15 Теорія прийняття рішень [Мащенко С.О.] link
ННД.16 Системний аналіз [Зінько П.М.] link
ННД.17 Аналіз даних [Слабоспицький О.С.] link
ННД.18 Конфліктно-керовані системи [Мащенко С.О.] link
ННД.19 Актуарна математика [Лебєдєв Є.О.] link
ННД.20 Виробнича практика [Лівінська Г.В.] link
ДВВ.1 Вступ до дослідження операцій [Якимів Р.Я] link
ДВВ.2 Диференціальні рівняння [Гаращенко Ф.Г.] link
ДВВ.3 Комп’ютерні мережі [Бондарчук Ю.В.] link
ДВВ.4 Теорія ймовірностей та математична статистика [Чечельницький О.А.] link link
ДВВ.5 Системна оптимізація [Доленко Г.О.] link
ДВВ.6 Чисельні методи [Голубєва К.М.] link
ДВВ.7 Теорія алгоритмів та математична логіка [Зубенко В.В.] link
ДВВ.8 Інформаційні технології управління [Доленко Г.О.] link
ДВВ.9 Основи проектування баз даних [Івохін Є.В.] link
ДВВ.10 Операційні системи [Бондарчук Ю.В.] link
ДВВ.11 Рівняння математичної фізики [Черній Д.І.] link
ДВС.1.01 Теорія ігор [Мащенко С.О.] link
ДВС.1.02 Моделі оптимізації систем [Івохін Є.В.] link
ДВС.1.03 Прийняття рішень в кризових ситуаціях [Доленко Г.О.] link
ДВС.1.04 Методи оптимізації систем великої розмірності [Зінько П.М.] link
ДВС.1.05 Прикладні проблеми теорії прийняття рішень та системного аналізу [Наконечний О.Г.] link
ДВС.1.06 Математичні моделі системного аналізу економіки [Зінько П.М.] link
ДВС.2.01.01 Математична демографія та моделювання випадкових процесів. Модуль 1. Математична демографія [Шарапов М.М.] link
ДВС.2.01.02 Математична демографія та моделювання випадкових процесів. Модуль 2. Моделювання випадкових процесів [Розора І.В.] link
ДВС.2.02 Теорія масового обслуговування [Лебєдєв Є.О., Розора І.В.]
Модуль 1. Методи та алгоритми теорії масового обслуговування
Модуль 2. Алгоритми та методи моделювання випадкових процесів
link
ДВС.2.03 Теорія оцінювання систем в умовах невизначеності [Слабоспицький О.С.] link
ДВС.2.04.01 Симетрична криптографія [Савчук М.М.] link
ДВС.2.04.02 Декомпозиційні методи дискретної оптимізації [Семенова Н.В.] link
ДВС.2.04.03 Математичні методи вимірювання економічного ризику [Макушенко І.А.] link
ДВС.2.05.01 Математичні моделі пенсійного та медичного страхування для студентів [Чечельницький О.А.] link
ДВС.2.05.02 Асиметрична криптографія та криптосистеми з відкритим ключем [Савчук М.М.] link
ДВС.2.06.01 Проблеми моделювання систем та дискретної оптимізації. Модуль 1. Імовірносні основи методу імітаційного моделювання [Шарапов М.М.] link
ДВС.2.06.02 Проблеми моделювання систем та дискретної оптимізації. Модуль 2. Методи оцінювання в прикладних дослідженнях [Розора І.В.] link
ДВС.2.06.03 Проблеми моделювання систем та дискретної оптимізації. Модуль 3. Сучасні проблеми дискретної оптимізації [Семенова Н.В.] link
ДВС.3.01.01 Об’єктно-орієнтоване програмування [Денисов С.В.] link
ДВС.3.01.02 Парадигми програмувння [Шарапов М.М.] link
ДВС.3.02.01 Дослідження операцій [Якимів Р.Я.] link
ДВС.3.02.02 Математичні основи дослідження операцій [Якимів Р.Я.] link
ДВС.3.03.01 Теорія функцій комплексної змінної [Анікушин А.В.] link
ДВС.3.03.02 Комплексний аналіз [Анікушин А.В.] link
ДВС.3.04.01 Функціональний аналіз [Семенов В. В.] link
ДВС.3.04.02 Міри та інтеграл Лебега [Семенов В. В.] link
ДВС.3.05.01 Системне програмування [Волохов В.М.] link
ДВС.3.05.02 Теорія та практика мовних процесорів [Волохов В.М.] link
ДВС.3.06.01 Бази даних та інформаційні системи [Завадський І.О.] link
ДВС.3.06.02 Організація баз даних [Федорус О.М.] link
ДВС.3.07.01 Теорія керування [Кулян В.Р.] link
ДВС.3.07.02 Методи керування динамічними системами [Кулян В.Р.] link
ДВС.3.08.01 Програмні засоби обробки соціально-економічної інформації [Колянова Т.В.] link
ДВС.3.08.02 Комп’ютерні методи обробки соціально-економічних даних [Колянова Т.В.] link

Навчальний процес

Кафедра прикладної статистики має фундаментальну програму навчання. Основний акцент робиться на практичних застoсуваннях ймовірносно-статистичних методів, використанні обчислювальної техніки та комп'ютерних мереж.

На кафедрі в 2012 році розроблено програмний комплекс Індекс для перевірки практичних знань в онлайн режимі. В Індексі вже функціонують розділи з теорії ймовірностей, логіки, математичної статистики, математичного аналізу, програмування, баз даних (MySQL), диференціальних рівнянь, алгебри. В Індексі легко можна створювати розділи з будь-яких напрямків та дисциплін. Далі...

Колектив кафедри забезпечує проведення лекцій, семінарських та практичних занять цілої низки нормативних дисциплін та спеціальних курсів ймовірносно-статистичного, економічного, фінансового та страхового спрямування.

Нормативні дисципліни:

 • Теорія ймовірностей та математична статистика (лектори: професор Лебєдєв Є.О., доцент Розора І.В., доцент Чечельницький О.A., доцент Шарапов М.М.),
 • Випадкові процеси (лектор: професор Савчук М.М.),
 • Аналіз даних (лектор: доцент Слабоспицький О.С.),
 • Економетрика (лектор: доцент Розора І.В.),
 • Актуарна математика (лектор: професор Лебєдєв Є.О.),
 • Прикладні пакети статистичної обробки (лектор: доцент Слабоспицький О.С.),
 • Математична теорія ризику та страхова справа (лектор: доцент Чечельницький О.A.),
 • Методи та моделі обробки соціальної інформації,
 • Додаткові глави фінансової математики (лектор: професор Кнопов П.С.),
 • Фінансова математика (лектор: доцент Лівінська Ганнa Володимирівна).

Студенти кафедри прикладної статистики мають можливість поглиблювати свої знання, відвідуючи широкий спектр спеціальних курсів.

Спеціальні курси:

 • Теорія масового обслуговування (лектор: професор Лебєдєв Є.О.),
 • Стохастичні мережі (лектор: професор Лебєдєв Є.О.),
 • Оптимізація стохастичних систем (лектор: професор Лебєдєв Є.О.),
 • Стохастичні моделі мережевої структури (лектор: професор Лебєдєв Є.О.),
 • Стохастичні системи: ризик та керування (лектор: професор Кнопов П.С.),
 • Методи регресійного аналізу (лектор: професор Кнопов П.С.),
 • Методи оцінювання та розпізнавання стохастичних систем (лектор: професор Кнопов П.С.),
 • Керовані випадкові процеси (лектор: професор Кнопов П.С.),
 • Симетрична криптографія (лектор: професор Савчук М.М.),
 • Асиметрична криптографія та криптосистеми з відкритим ключем (лектор: професор Савчук М.М.),
 • Методи криптографічного захисту інформації (лектор: професор Савчук М.М.),
 • Математичні методи реалізації криптографічних протоколів (лектор: професор Савчук М.М.),
 • Вступ до криптоаналізу (лектор: професор Савчук М.М.),
 • Декомпозиційні методи дискретної оптимізації (лектор: доктор фіз.-мат. наук, пров.наук.с. Семенова Н.В.),
 • Моделювання випадкових процесів (читається на англійській мові) (лектор: доцент Розора І.В.),
 • Теорія оцінювання систем в умовах невизначеності (лектор: доцент Слабоспицький О.С.),
 • Теорія ідентифікації (лектор: доцент Слабоспицький О.С.),
 • Інформаційні ресурси комп’ютерних мереж (лектор: доцент Слабоспицький О.С.),
 • Математичні моделі пенсійного та медичного страхування (лектор: доцент Чечельницький О.A.),
 • Теорія ризику в страхових моделях (лектор: доцент Чечельницький О.A.),
 • Математична демографія (лектор: доцент Шарапов М.М.),
 • Алгоритми і методи прикладної статистики (лектор: доцент Шарапов М.М.),
 • Достатні статистики (лектор: доцент Шарапов М.М.),
 • Імовірносні основи методу імітаційного моделювання (читається на англійській мові) (лектор: доцент Шарапов М.М.),
 • Методи оцінювання та розпізнавання стохастичних систем (лектор: доцент Лівінська Ганнa Володимирівна),
 • Математичні методи вимірювання економічного ризику (лектор: асистент Макушенко І.А.)

На старших курсах студенти кафедри приймають участь у роботі ряду наукових студенських семінарів та займаються науковими дослідженнями у науково-дослідній лабораторії ймовірносно-статистичних методів при кафедрі прикладної статистики. Вони можуть слухати доповіді провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців на засіданнях міжкафедральних наукових семінарів спільних з кафедрами системного аналізу та теорії прийняття рішень і дослідження операцій, інших наукових семінарів факультету кібернетики та університету.

Отримані знання студенти кафедри успішно використовують при написанні випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів, дипломних робіт спеціалістів, випускних кваліфікаційних робіт магістрів.

Найкращі студенти кафедри у подальшому мають можливість займатися науково-дослідницькою роботою та продовжити навчання в аспірантурі на кафедрі прикладної статистики.

Робочі програми: