Сьогодні:  17 Жовт. 2019

Найближчі дні народження:

Розора Ірина Василівна     29 Груд.
Пономарьов Вадим Дмитрович     02 Січ.
Усар Ірина Ярославівна     06 Січ.
Шарапов Mихaйло Mихайлович     20 Січ.
Чечельницький Олександр Анатолійович     21 Січ.
Міцінська Віта Вікторівна     01 Лют.
Кучеренко Oльга Василівна     10 Лют.
Макушенко Ігор Анатолійович     16 Лют.
Лукович Oльга Василівна     28 Лют.
Григор’єва Наталія Михайлівна     20 Бер.
Бездітний Тимофій Павлович     25 Бер.
Губеладзе Автандил Костянтинович     05 Квіт.
Лебєдєв Євген Олександрович     09 Квіт.
Полив’яна Алла Борисівна     24 Квіт.
Слабоспицький Олeксaндр Сергійович     02 Трав.
Савчук Михайло Миколайович     19 Трав.
Кнопов Павло Соломонович     21 Трав.
Лівінська Ганнa Володимирівна     24 Черв.

Навчальний процес

Кафедра прикладної статистики має фундаментальну програму навчання. Основний акцент робиться на практичних застoсуваннях ймовірносно-статистичних методів, використанні обчислювальної техніки та комп'ютерних мереж.

На кафедрі в 2012 році розроблено програмний комплекс Індекс для перевірки практичних знань в онлайн режимі. В Індексі вже функціонують розділи з теорії ймовірностей, логіки, математичної статистики, математичного аналізу, програмування, баз даних (MySQL), диференціальних рівнянь, алгебри. В Індексі легко можна створювати розділи з будь-яких напрямків та дисциплін. Далі...

Колектив кафедри забезпечує проведення лекцій, семінарських та практичних занять цілої низки нормативних дисциплін та спеціальних курсів ймовірносно-статистичного, економічного, фінансового та страхового спрямування.

Нормативні дисципліни:

 • Теорія ймовірностей та математична статистика (лектори: професор Лебєдєв Є.О., доцент Розора І.В., доцент Чечельницький О.A., доцент Шарапов М.М.),
 • Випадкові процеси (лектор: професор Савчук М.М.),
 • Аналіз даних (лектор: доцент Слабоспицький О.С.),
 • Економетрика (лектор: доцент Розора І.В.),
 • Актуарна математика (лектор: професор Лебєдєв Є.О.),
 • Прикладні пакети статистичної обробки (лектор: доцент Слабоспицький О.С.),
 • Математична теорія ризику та страхова справа (лектор: доцент Чечельницький О.A.),
 • Методи та моделі обробки соціальної інформації,
 • Додаткові глави фінансової математики (лектор: професор Кнопов П.С.),
 • Фінансова математика (лектор: асистент Лівінська Ганнa Володимирівна).

Студенти кафедри прикладної статистики мають можливість поглиблювати свої знання, відвідуючи широкий спектр спеціальних курсів.

Спеціальні курси:

 • Теорія масового обслуговування (лектор: професор Лебєдєв Є.О.),
 • Стохастичні мережі (лектор: професор Лебєдєв Є.О.),
 • Оптимізація стохастичних систем (лектор: професор Лебєдєв Є.О.),
 • Стохастичні моделі мережевої структури (лектор: професор Лебєдєв Є.О.),
 • Стохастичні системи: ризик та керування (лектор: професор Кнопов П.С.),
 • Методи регресійного аналізу (лектор: професор Кнопов П.С.),
 • Методи оцінювання та розпізнавання стохастичних систем (лектор: професор Кнопов П.С.),
 • Керовані випадкові процеси (лектор: професор Кнопов П.С.),
 • Симетрична криптографія (лектор: професор Савчук М.М.),
 • Асиметрична криптографія та криптосистеми з відкритим ключем (лектор: професор Савчук М.М.),
 • Методи криптографічного захисту інформації (лектор: професор Савчук М.М.),
 • Математичні методи реалізації криптографічних протоколів (лектор: професор Савчук М.М.),
 • Вступ до криптоаналізу (лектор: професор Савчук М.М.),
 • Декомпозиційні методи дискретної оптимізації (лектор: доктор фіз.-мат. наук, пров.наук.с. Семенова Н.В.),
 • Моделювання випадкових процесів (читається на англійській мові) (лектор: доцент Розора І.В.),
 • Теорія оцінювання систем в умовах невизначеності (лектор: доцент Слабоспицький О.С.),
 • Теорія ідентифікації (лектор: доцент Слабоспицький О.С.),
 • Інформаційні ресурси комп’ютерних мереж (лектор: доцент Слабоспицький О.С.),
 • Математичні моделі пенсійного та медичного страхування (лектор: доцент Чечельницький О.A.),
 • Теорія ризику в страхових моделях (лектор: доцент Чечельницький О.A.),
 • Математична демографія (лектор: доцент Шарапов М.М.),
 • Алгоритми і методи прикладної статистики (лектор: доцент Шарапов М.М.),
 • Достатні статистики (лектор: доцент Шарапов М.М.),
 • Імовірносні основи методу імітаційного моделювання (читається на англійській мові) (лектор: доцент Шарапов М.М.),
 • Методи оцінювання та розпізнавання стохастичних систем (лектор: асистент Лівінська Ганнa Володимирівна),
 • Математичні методи вимірювання економічного ризику (лектор: асистент Макушенко І.А.)

На старших курсах студенти кафедри приймають участь у роботі ряду наукових студенських семінарів та займаються науковими дослідженнями у науково-дослідній лабораторії ймовірносно-статистичних методів при кафедрі прикладної статистики. Вони можуть слухати доповіді провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців на засіданнях міжкафедральних наукових семінарів спільних з кафедрами системного аналізу та теорії прийняття рішень і дослідження операцій, інших наукових семінарів факультету кібернетики та університету.

Отримані знання студенти кафедри успішно використовують при написанні випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів, дипломних робіт спеціалістів, випускних кваліфікаційних робіт магістрів.

Найкращі студенти кафедри у подальшому мають можливість займатися науково-дослідницькою роботою та продовжити навчання в аспірантурі на кафедрі прикладної статистики.

Робочі програми: