Логотип кафедри прикладної статистики. Київський національний  університет імені Тараса Шевченка.

Кафедра прикладної статистики.

Факультет кібернетики.
Навчальний процес.


Кафедра прикладної статистики має фундаментальну програму навчання. Основний акцент робиться на практичних застoсуваннях ймовірносно-статистичних методів, використанні обчислювальної техніки та комп'ютерних мереж.

На кафедрі в 2012 році розроблено програмний комплекс Індекс для перевірки практичних знань в онлайн режимі. В Індексі вже функціонують розділи з теорії ймовірностей та математичної статистики і розділ задач на логіку. В Індексі легко можна створювати розділи з будь-яких напрямків та дисциплін. Далі...

Колектив кафедри забезпечує проведення лекцій, семінарських та практичних занять цілої низки нормативних дисциплін та спеціальних курсів ймовірносно-статистичного, економічного, фінансового та страхового спрямування.

Нормативні дисципліни:

Студенти кафедри прикладної статистики мають можливість поглиблювати свої знання, відвідуючи широкий спектр спеціальних курсів.

Спеціальні курси:

На старших курсах студенти кафедри беруть участь у роботі ряду наукових студенських семінарів та займаються науковими дослідженнями у науково-дослідній лабораторії ймовірносно-статистичних методів при кафедрі прикладної статистики. Вони мають можливість відвідувати доповіді провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців на засіданнях міжкафедральних наукових семінарів спільних з кафедрами системного аналізу та теорії прийняття рішень і дослідження операцій, інших наукових семінарів факультету кібернетики та університету.

Отримані знання студенти кафедри успішно використовують при написанні випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів, дипломних робіт спеціалістів, випускних кваліфікаційних робіт магістрів.

Найкращі студенти кафедри у подальшому мають можливість займатися науково-дослідницькою роботою та продовжити навчання в аспірантурі на кафедрі прикладної статистики.

Розклад занять викладачів кафедри прикладної статистики на 1 семестр 2012/2013 навчального року.


Загальна інформація про кафедру.   Навчальний та науковий штат.   Наші студенти та аспіранти.    Наукові дослідження.   Новини та об'яви.   Домашня сторінка кафедри прикладної статистики (українська версія).   
Web-design & programming © ASoft Group, 1997-2012 Останнє оновлення: 19 вересня 2012