Сьогодні:  14 Квіт. 2024

Найближчі дні народження:

Полив’яна Алла Борисівна     24 Квіт.
Слабоспицький Олeксaндр Сергійович     02 Трав.
Моренець Володимир Ігорович     17 Трав.
Савчук Михайло Миколайович     19 Трав.
Кнопов Павло Соломонович     21 Трав.
Лівінська Ганнa Володимирівна     24 Черв.
Война Олександр Андрійович     30 Черв.
Черняк Олeксaндр Іванович     16 Вер.
Гірко Вячеслав Леонідович     16 Жовт.
Розора Ірина Василівна     29 Груд.
Пономарьов Вадим Дмитрович     02 Січ.
Усар Ірина Ярославівна     06 Січ.
Шарапов Mихaйло Mихайлович     20 Січ.
Рудченко Віта Вікторівна     01 Лют.
Кучеренко Oльга Василівна     10 Лют.
Макушенко Ігор Анатолійович     16 Лют.
Лукович Oльга Василівна     28 Лют.
Анісімов Володимир Владиславович     07 Бер.
Григор’єва Наталія Михайлівна     20 Бер.
Бездітний Тимофій Павлович     25 Бер.
Губеладзе Автандил Костянтинович     05 Квіт.

Наукові дослідження

Основні напрямки наукових досліджень кафедри прикладної статистики:

Наукову та педагогічну роботу кафедра проводить разом з науково-дослідною лабораторією ймовірносно-статистичних методів, яка була створена в 1983 році при кафедрі прикладної статистики. Лабораторія об’єднує наукових співробітників та викладачів для виконання актуальних наукових тем, забезпечення навчального процесу, широкого залучення аспірантів та студентів до вирішення важливих наукових завдань. Співробітники лабораторії залучаються до навчального процесу, зокрема до курсів: теорія ймовірностей та математична статистика, аналіз даних, прикладні пакети статистичної обробки, економетрика, актуарна математика, вибіркові дослідженння, соціальна статистика.

В науковому штаті науково-дослідної лабораторії ймовірносно-статистичних методів при кафедрі працюють наступні співробітники, що виконують науково-технічні роботи: молодший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук Пономарьов В.Д., провідні інженери-програмісти Кучеренко О.В., Лукович О.В., інженер-програміст 2 категорії Усар І.Я.

Кафедра прикладної статистики разом з кафедрами системного аналізу та теорії прийняття рішень, дослідження операцій проводить, починаючи з 2001 року, щорічну Міжнародну конференцію Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU).


Головні наукові розробки кафедри прикладної статистики та науково-дослідної лабораторії ймовірносно-статистичних методів:

За час існування кафедри захищено 7 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій. Видано 10 монографій, 25 навчальних посібників та опубліковано понад 500 статей.

Праця і наукові досягнення викладачів та співробітників кафедри достойно відзначені різними преміями і нагородами: професор Анісімов В.В. отримав Премію Президії Академії Наук України для молодих вчених (1975 р.), відзнаку імені Ярослава Мудрого Академії наук ВШ України (1995 р.), грант IRF (1996 р.); Грищенко В.О., Война О.А., Лебєдєв Є.О. – першу Премію ЦК ЛКСМ України та Української республіканської Ради НТТ (1983 р.); професор Донченко В.С. – Премію Президії Академії Наук України для молодих вчених (1978 р.); Война О.А., Слабоспицький О.С., Черняк О.І. – гранти IRF (1995 р.); Лебєдєв Є.О. – грант IRF (1997 р.); аспірант Сидоров М.В. – грант IRF та Премію Президії Академії Наук України для молодих вчених (1996 р.).

В лабораторії працювали випускники кафедри прикладної статистики, в майбутньому доктори фізико-математичних наук Лебєдєв Є.О. (старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, 1983–1987) та Юрачківський А.П. (молодший науковий співробітник, 1984–1988), доктор економічних наук Черняк О.І. (науковий співробітник, 1983–1986); кандидати фізико-математичних наук Лукашук Л.І. (завідувач лабораторії, 1987–1993), Грищенко В.О., Літвін І.М., Нечаєва І.Г., Пушкін С.Г., Середа В.І., Сітюк В.Н., Смірнова В.В., Чечельницький О.А.

В різні роки в науково-дослідній лабораторії ймовірносно-статистичних методів працювали: завідувач лабораторії (1993–2006), старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Товмаченко Н.М., старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук Мудрак Н.В., молодші наукові співробітники Бережна Н.М., Демченко С.І., Дьячківська Н.А., Петренко О.Р., Січкар І.М., Сорокін С.Б., провідний інженер-програміст Заболотна Л.В., провідний інженер Крупнік В.М., старші інженери Козаченко Л.Ф., Куліш О.В., Лазаренко Л.В., Лужних Т.А., Макаревич (Малюга) О.С., Репін К.Ю., інженер-програміст Леoненко О.В., інженер І категорії Янок А.В., інженери Гайкович Н.А., Марчук О.С., Матвейчук О.К., Мурзін В.С., Радіонова Т.І., Райко О.В., Семенченко Ю.А., Яцюк Н.В., старший технік Мазур К.І., лаборанти Григорян І.В., Дундученко О.Є., Кисель І.М., Кузьменко О.Б., Ланчук О.В., Май О.В., Пляшкова Г.П., препаратори Корженко Л.Д., Назаренко Т.В.